2017-01-23 : Konkurs na dotacje rozstrzygnięty

Konkurs na dotacje rozstrzygnięty

Burmistrz Rabki-Zdroju rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. Zadania z tego zakresu powierzono do realizacji dziesięciu organizacjom. Są to: Fundacja ESKIMO, UKS „Jedynka:, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka, TKKF "Carlina", KS Chabówka, Stowarzyszenie Didi-Gol, Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie OLYMPIC, KS Wierchy i MKS Korzeniowski.pl. Łącznie organizacjom pozarządowym przyznano dotacje w wysokości 160 tysięcy złotych. Wykaz zadań i przyznane kwoty przedstawia tabela poniżej.

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku 

 

LP. 

Organizacja   

Nazwa zadania 

Dotacja 

1.

 

 

 

Fundacja ESKIMO 

Rower to moja pasja 

5.000,00

 

2.

 

 

 

UKS „Jedynka”

 

 

 

Upowszechnianie i propagowania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz kultury masowej społeczności lokalnej 

3.500,00

 

 

 

3.

 

 

 

Stowarzyszanie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka

Szkółka Piłki Nożnej 

7.000,00

 

 

 

 

4.

 

 

 

TKKF „Carina” Rabka- Zdrój

 

 

 

Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz prowadzenie zajęć ćwiczeniowych

4.000,00 

 

5.

 

 

 

Klub Sportowy Chabówka

 

 

 

Organizowania i prowadzenia zajęć, szkoleń oraz zawodów w szczególności dla dzieci i młodzieży z sołectwa Chabówka i Gminy Rabka-Zdrój w roku 2017

35.000,00

 

 

 

 

6.

 

 

 

Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Żyjmy zdrowo - na sportowo” 

8.000,00

 

7.

 

 

 

Stowarzyszenie DIDI-GOL

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w klubie sportowym DIDI-GOL oraz udział w turniejach i ligach

5.500,00

 

 

 

 

8.

 

 

 

Stowarzyszenie OLYMPIC

 

 

 

Narciarstwo biegowe w gminie Rabka-Zdrój jako forma propagowania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w gminie Rabka-Zdrój.

19.000,00

 

 

 

 

9.

 

 

 

KS. Wierchy- Rabka-Zdrój

 

 

 

Organizacja sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz organizacja imprez sportowych.

40.000,00

 

 

 

 

10.

 

 

 

MKS Rabka-Zdrój Korzeniowski.pl

 

 

 

 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-członków MKS Rabka Zdrój-Korzeniowsk.pl wraz z organizacją i współorganizacją zawodów sportowych i imprez o lokalnym i ponadregionalnym znaczeniu promujących Gminę.

33.000,00

 

 

 

 

SUMA 

160.000,00 złWróć do strony głównej...URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA

 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl