Wróć do strony głównej...


Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. (018) 2692000, 2676440

fax. (018) 2677700
NIP: 735-10-06-084
REGON: 000529166
e-mail:
urzad@rabka.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza (adres na platformie EPUAP): /n61qqa2j0b/Skrytka
Wnioski, skargi, zapytania - pismo ogólne do Urzędu - formularz na platformie EPUAP

Katalog usług realizowanych elektronicznie -
eUrząd

Konto PKO BP O/Rabka-Zdrój
10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

Czas Pracy Urzędu:

poniedziałek:
8.00-17.00
wtorek, środa, czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-15.00

Drodzy mieszkańcy !

Witam na stronie internetowej e-urząd.
Głównym zadaniem naszej strony jest ułatwienie obsługi interesanta przy pomocy technologii informatycznej.

Od dnia 28 września 2012 r. pod adresem https://eurzad.rabka.pl/eurzad uruchomiona została nowa platforma celem komunikacji elektronicznej mieszkańców z Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju. Zostały udostępnione pierwsze procedury i formularze, za pomocą których poprzez platformę ePUAP można załatwić sprawę w naszym Urzędzie w całości elektronicznie. Dodatkowo każdy mieszkaniec może założyć sobie konto, poprzez które dostępne będą dla niego spersonalizowane informacje pobrane z baz urzędowych.

Natomiast dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat cyfryzacji Polski oraz przy tym Rabki-Zdroju zapraszamy do informatora http://euslugi.rabka.pl.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne


Usługa: Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu jest dostępna pod niżej wymienionym adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1.        Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2.        Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 - 16:00) do pokoju nr 1 - Dziennik Podawczy przy ul. Parkowej 2 w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju na następujących nośnikach danych:
1.        Dyskietka 1,44 MB
2.        Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
3.        Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1.        Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2.        Akceptowalne formaty załączników to:
1.        DOC, RTF
2.        XLS
3.        CSV
4.        TXT
5.        GIF, TIF, BMP, JPG
6.        PDF
7.        ZIP
3.        Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4.        dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 


Mam nadzieję, że ułatwi to Państwu kontakt z Urzędem Miejskim i usprawni obsługę interesantów.
Zapraszam do zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania strony pod adres:
urzad@rabka.pl

Burmistrz Rabki-Zdroju
mgr inż. Ewa Przybyło
burmistrz@rabka.pl


Strony związane z tym tematem:

NUMERY TELEFONÓW DO UM
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ MIASTA
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
STRUKTURA URZĘDU
WAŻNE DOKUMENTY
PODATKI
Gminna Ewidencja Zabytków


Wróć do strony głównej...

e-Urząd Miejski
NUMERY TELEFONÓW DO UM
RADA MIEJSKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
STRUKTURA URZĘDU
BURMISTRZ MIASTA
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
WAŻNE DOKUMENTY
PODATKI
Gminna Ewidencja ZabytkówURZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA

 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl